In de Vivace van februari/maart en op deze website vind je uitleg over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede de links naar de video, de Privacy Policy van ons koor en de AVG Verklaring.
Je wordt verzocht het videofilmpje te bekijken en de AVG Privacy policy door te lezen. In de Policy staat beschreven hoe Kempenkoor met de bescherming van persoonsgegevens omgaat. Vervolgens verzoeken we je de AVG verklaring te printen, in te vullen, te ondertekenen en op de eerstvolgende repetitieavond in te leveren bij Dorien Felten.

Met dank aan Jan van Gassel!