Indien nog niet gedaan – en je gaat mee met de koorreis naar Praag – vergeet dan niet het restantbedrag over te maken op IBAN: NL75 RABO 0181223805 t.n.v. Kempenkoor Veldhoven o.v.v. resterende reissom Praag plus je naam.